publicerad: 2021  
halstablett hals­tabletten hals­tabletter
hals|­tabl·ett·en
substantiv
hal`stablett
(slem­lösande) tablett för lindring av hals­besvär
belagt sedan 1940-talet