publicerad: 2021  
halvgräs halv­gräset, plural halv­gräs, bestämd plural halv­gräsen
halv|­gräs·et
substantiv
hal`vgräs
typ av gräs­liknande växt vars strå saknar leder och är märgfyllt; karakteristisk för våta om­råden där den ofta bildar täta bestånd
till halv­gräsen räknas bl.a. ängs­ull, starr, ag och säv
belagt sedan 1843