publicerad: 2021  
handbrev hand­brevet, plural hand­brev, bestämd plural hand­breven
hand|­brev·et
substantiv
han`dbrev
skrivelse av mer förtrolig karaktär särsk. mellan ämbets­män, i mots. till vanliga ämbetsskrivelser
ett handbrev (till någon)
efter­som skrivelsen får betraktas som ett hand­brev är den inte offentlig handling
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska handbref