publicerad: 2021  
handelsresande handels­resanden, plural handels­resande
handels|­res·and·en
substantiv
han`delsresande
resande representant för en firma med upp­gift att ta upp order, sluta försäljnings­avtal och dylikt
handelsresande (i något)
på stads­hotellet satt ett par handels­resande och några lokala skönheter
belagt sedan 1871
En handels­resandes död. Svensk titel på drama av Arthur Miller (1949)