publicerad: 2021  
handfull ingen böjning, utrum
hand|­full
substantiv
han`dfull
mängd som ryms i en hand
en handfull (något/några)
en handfull (något)
en handfull (några)
en handfull (av/med något)
en handfull (av något)
en handfull (med något)
en hand­full jord
ofta äv. litet an­tal
bara en hand­full åskådare
belagt sedan 1645