publicerad: 2021  
handla handlade handlat
handl·ar
verb
han`dla
1 ut­veckla mål­inriktad verksamhet ofta före­gången av med­vetet beslut
någon handlar
handla i nöd­värn; handla efter bästa förstånd; polisen handlade snabbt; hur regeringen än handlar kommer den i svårigheter
ofta med stark ton­vikt på beslutsamhet
det gäller inte att tänka utan att handla!
belagt sedan 1387 (öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)); fornsvenska handla; av lågtyska handelen, tyska handeln med samma betydelse, urspr. 'hantera, handskas med'; bildn. till hand
2 bedriva handel
någon handlar med något
någon handlar med/hos någon
någon handlar hos någon
någon handlar med någon
han handlade med boskap; ny statistik över vilka länder Sverige handlar med
belagt sedan 1523
3 göra in­köp av något; mest om en­skild person; ofta med av­seende på normal mängd daglig­varor eller dylikt
JFR köpa
någon handlar (något) (någonstans)
handla mat; handla kläder; handla rättvise­märkta varor; handla på kredit; åka till stan och handla; hon brukar handla i när­butiken
belagt sedan 1617
4 ha som ämne eller inne­håll
något handlar om någon/något/att+verb/sats
något handlar om någon
något handlar om något
något handlar om sats
något handlar om att+verb
boken handlar om en ung mans väg till fram­gång
äv. röra sig om något
det var ingen upp­täckt vilken som helst – här handlade det om en sensation; i andra halv­lek handlade det om ut­klassning
belagt sedan 1647