publicerad: 2021  
havskryssare havs­kryssaren, plural havs­kryssare, bestämd plural havskryssarna
havs|­kryss·ar·en
substantiv
[haf`s-]
segel­båt som lämpar sig för havs­kappsegling
belagt sedan 1938