publicerad: 2021  
hedersam hedersamt hedersamma
heder·samm·are
adjektiv
he`dersam
som inne­bär att någons/någots an­seende bi­behålls eller förbättras
en hedersam fjärde­plats; landet upp­nådde en hedersam fred
belagt sedan 1665 i sin nuv. bet.; jfr fornsvenska hedhersamber 'aktad; ståtlig'