publicerad: 2021  
hederskodex heders­kodexen heders­kodexar
heders|­kod·ex·en
substantiv
he`derskodex
något hög­tidligt oskrivet norm­system som man inte kan bryta mot utan att förlora an­seendet särsk. i grupper med kår­anda eller dylikt
enligt officerskårens heders­kodex måste han begära upp­rättelse
belagt sedan 1880