publicerad: 2021  
hej
interjektion
hej´
1 ett informellt hälsnings- el. avskeds­ord
nä­men hej, är det du!; hej på dig!; hej med dig!; hej, hej, vi ses imorgon!
ibland äv. för på­kallande av upp­märksamhet
hej, du där ...!
äv. i substantivisk an­vändning
mötas av ett glatt "hej" i korridoren
hej svejs var­dagligtsom hälsning: hej svejs, kul att se dig!
se ut som hej kom och hjälp mig se se ut
säga tack och hej till något se tack
belagt sedan 1541; trol. av lågtyska eller tyska hei med liknande an­vändning
2 sär­skilt i sånglekar och dylikt ut­tryck för munterhet och lös­släppthet
hej och hopp så lustigt det går
äv. för att markera takt, sär­skilt vid kollektivt arbete
å hej å hej ...
hej vilt se vild
man ska inte ropa hej (förr­än man är över bäcken) man ska inte jubla för tidigtjag tror jag får jobbet, men man ska inte ropa hej förr­än alla papper är på­skrivna
belagt sedan ca 1710
Hej, tomtegubbar, slå i glasen
och låt oss lustiga vara. Svensk sånglek (nigarepolska), känd sedan förra hälften av 1800-talet