publicerad: 2021  
helbild hel­bilden hel­bilder
hel|­bild·en
substantiv
he`lbild
(fotografisk) bild av person i hel­figur
(i) helbild
en helbild (av/på någon/något)
en helbild (av någon)
en helbild (av något)
en helbild (någon)
en helbild (något)
en regissör som gärna växlar mellan hel­bilder och när­bilder
någon gång äv. om bild av före­mål
kyrkan i hel­bild
belagt sedan 1844