publicerad: 2021  
hemarbetande ingen böjning
hem|­arbet·ande
adjektiv
hem`arbetande
som huvud­sakligen arbetar i hemmet
de hem­arbetande kvinnorna blev allt färre under efterkrigs­tiden
belagt sedan 1897