publicerad: 2021  
hemhjälp hem­hjälpen, plural hem­hjälpar el. hem­hjälper
hem|­hjälp·en
substantiv
hem`hjälp
person som ut­för hushålls­arbete i någon annans hem yrkes­mässigt men ofta till­fälligt
många pensionärer behöver hem­hjälp varje dag
äv. om arbetet
social hem­hjälp sam­hällelig hjälp med hem­sysslor
belagt sedan 1930