publicerad: 2021  
hemmablind hemmablint hemma­blinda
hemma|­blind
adjektiv
hemm`ablind
som inte (längre) lägger märke till brister och skavanker i det egna hemmet el. landet eller dylikt
går man hemma jämt blir man lätt hemma­blind
ofta bildligt som över­skattar förtjänsterna i sin egen verksamhet och under­skattar förtjänsterna i andras
har man varit på samma skola i 25 år är det lätt att bli hemma­blind
belagt sedan 1952