publicerad: 2021  
hemmakväll hemma­kvällen hemma­kvällar
hemma|­kväll·en
substantiv
hemm`akväll
kväll som till­bringas i hemmet i ensamhet el. i kretsen av ett få­tal nära vänner el. släktingar
en riktigt mysig hemma­kväll!
belagt sedan 1920