publicerad: 2021  
hemvård hem­vården
hem|­vård·en
substantiv
hem`vård
(sam­hällelig) om­vårdnad som lämnas i hemmet särsk. om enklare sjuk­vård
äv. om mot­svarande organisation
hon jobbar in­om hem­vården
belagt sedan 1847