publicerad: 2021  
herde herden herdar
herd·en
substantiv
he`rde
person som (yrkes­mässigt) vallar boskap
herdestav; fåraherde
ibland med romantisk bi­betydelse
herdediktning; herdeflöjt; herdeidyll
ofta bildligt om någon som sörjer för andras väl­gång, sär­skilt i andligt av­seende
Herren är min herde; den nye (kyrko)herden i församlingen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hirþe, herþe; gemensamt germanskt ord; bildn. till hjord