publicerad: 2021  
hinsidan bestämd form
hin|­sid·an
substantiv
hin`sidan
mindre brukligt andra sidan om något
() hinsidan något
på hin­sidan älven
äv. bildligt
på hin­sidan sekel­skiftet
belagt sedan 1526; till fornsvenska hin, se ur­sprung till hin