publicerad: 2021  
hjul hjulet, plural hjul, bestämd plural hjulen
hjul·et
substantiv
cirkel­rund, skiv­liknande an­ordning som kan bringas att snurra och vars rotation vanligen kan tillgodogöras för transport, kraft­överföring m.m.; äv. utan nytto­funktionen
hjulaxel; hjulnav; hjulspår; kugghjul; kvarnhjul; lyckohjul; tombolahjul
ång­maskinens hjul; bilen rullade på två hjul i kurvan; upp­finningen av hjulet var en av de största händelserna i mänsklighetens historia
femte hjulet under vagnen över­flödigoch snarast i vägen, till besvär och dylikt: som singel blir man lätt femte hjulet under vagnen när alla andra i um­gänget är par
få hjulen att snurra få igång (den ekonomiska) aktivitetenföre­taget ökade an­talet an­ställda för att få hjulen att snurra
sätta käppar i hjulet/hjulen för någon/något se käpp
upp­finna hjulet (tro sig) upp­finna eller upp­täcka något som redan (sedan länge) existerarvi behöver väl inte upp­finna hjulet på nytt – låt oss ut­gå från förra årets planering
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hiul; nord. och engelska ord (wheel), mot­svarande grek. kyk´los 'ring'; jfr ur­sprung till 2cykel!!