publicerad: 2021  
hjulfönster hjulfönstret, plural hjul­fönster, bestämd plural hjulfönstren äv. hjulfönstrena el. hjulfönsterna
hjul|­fönstr·et
substantiv
hju`lfönster
cirkel­runt fönster som delas av spröjsar som ut­går från medel­punkten i romansk och gotisk kyrko­arkitektur
belagt sedan 1839