publicerad: 2021  
holländare holländaren, plural holländare, bestämd plural holländarna
holl|­länd·ar·en
substantiv
[hål`-]
1 nederländare
i plur. ofta om personer från Neder­länderna oavsett kön
någon gång äv. om person från provinsen Holland i Neder­länderna
flygande holländaren (sjö­farare på) spökskepp som (till straff för hädelse) dömts att segla till tidens ändeenl. en myt
belagt sedan 1507 (brev från riddaren Erik Turesson (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska holländare; av tyska Holländer med samma betydelse
2 apparat för sönderdelning av rå­material för pappers­produktion
belagt sedan 1823; identiskt med holländare 1 (apparaten konstruerades urspr. i Neder­länderna)