publicerad: 2021  
holocen ingen böjning, utrum
holo·cen
substantiv
holoce´n
den inne­varande geologiska perioden med början ca 8000 f.Kr.
(under) holocen
belagt sedan 1924; bildn. till grek. hol´os 'hel' och kainos´ 'ny'