publicerad: 2021  
homerisk homeriskt homeriska
homer·isk
adjektiv
home´risk
i några ut­tryck som har att göra med Homeros
de båda homeriska verken, Iliaden och Odysséen
homerisk liknelse se liknelse
belagt sedan 1795; till skaldenamnet Homeros