publicerad: 2021  
honorar honoraret, plural honorar, bestämd plural honoraren
hon·or·ar·et
substantiv
honora´r
ersättning för (till­fälligt) arbete vanligen av intellektuell el. konstnärlig natur
ett honorar (belopp) (för något)
artikelförfattaren har inte fått sitt honorar än­nu
belagt sedan 1655; av lat. honora´rium 'hedersskänk', till hon´or 'ära'; jfr ur­sprung till honnör