publicerad: 2021  
horisontell horisontellt horisontella
horisont·ell
adjektiv
horisontell´
parallell med mark­planet el. eg. vinkel­rät mot lod­linjen; spec. om något som har en naturlig riktning el. ut­sträckning
bords­skivan måste vara helt horisontell; linan är horisontellt spänd (adverbial)
äv. om linje eller dylikt (t.ex. i konstruktion) som tänks som parallell med mark­planet
koordinat­systemets horisontella axel, x-axeln
belagt sedan 1711