publicerad: 2021  
horoskop horoskopet, plural horoskop, bestämd plural horoskopen
horo·skop·et
substantiv
[-skå´p]
(förment) förut­sägelse om någons fram­tid grundad på himla­kropparnas läge vid veder­börandes födsel
ställa horoskop; alla kvälls­tidningarna har horoskop
belagt sedan 1708; via lat. av grek. horoskop´ion med samma betydelse, till ho´ra 'tid; timme' och skopei´n 'se, skåda'