publicerad: 2021  
huld hult hulda
adjektiv
något ålderdomligt el. skämtsamt som visar till­givenhet och mildhet
(någon) huld huld (mot någon)
hans hulda maka
äv. ålderdomligt trofast
krigs­man skall vara konungen huld och trogen
äv. om abstrakta före­teelser ålderdomligt gynnsam, bevågen
om lyckan är mig huld ...
belagt sedan 1000-talet (runsten, Hällestad, Skåne (Danmarks Runeindskrifter)); runform hulan (ack.), fornsvenska hulder; gemensamt germanskt ord, urspr. 'böjd, benägen för'; jfr ur­sprung till 2hylla!!