publicerad: 2021  
humanekologi human­ekologin
hum·an|­eko·login
substantiv
huma`nekologi
en vetenskap som studerar sam­spelet mellan människan och den om­givande miljön
belagt sedan 1964