publicerad: 2021  
1hundra
räkneord
hun´dra
grund­talet som är tio gånger tio
hundratusen; hundraårsjubileum; tvåhundra
hundra procent, dvs. alla, röstade ja; han levde i nästan hundra år
ibland med mindre exakt inne­börd, för att beteckna stort an­tal
har jag inte sagt hundra gånger (så visst som en) ...
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hundraþ, till hund- '100' och -raþ, urspr. 'tal; räkning', besläktat med lat. cen´tum och rat´io 'beräkning'
De hundra dagarna. Benämning på Napoleons andra kejsar­döme (från åter­komsten från Elba till abdikationen efter slaget vid Waterloo 1815)
2hundra ingen böjning
adjektiv
hun´dra
var­dagligt endast predikativt hundra­procentigt säker
hon vinner, det är jag hundra på
belagt sedan 1980