publicerad: 2021  
hundradel hundra­delen hundra­delar
hundra|­del·en
substantiv
hun`dradel
en del av (något som tänks delat i) hundra lika delar sedd i relation till helheten
SYN. procent
en hundradels något en hundradel (av något)
en centimeter är en hundra­dels meter
belagt sedan 1644