publicerad: 2021  
husandakt hus­andakten hus­andakter
hus|­an·dakt·en
substantiv
hu`sandakt
mest historiskt andaktsstund in­om familj och ofta (förr) med tjänste­folket när­varande
(under/vid) husandakten
(under) husandakten
(vid) husandakten
belagt sedan 1749