publicerad: 2021  
husfar husfadern husfäder
även
husfader hus­fadern husfäder
hus|­far, hus|­fadern
substantiv
hu`sfar el. hu`sfader
något ålderdomligt gift man betraktad som före­ståndare för sin familj el. sitt hus­håll
de fick vänta med att sätta sig till bords tills hus­fadern hade kommit
belagt sedan 1528 (i formen husfader); formen husfar sedan 1729