publicerad: 2021  
husfluga husflugan husflugor
hus|­flug·an
substantiv
hu`sfluga
en fluga som i stor ut­sträckning lever inom­hus och i nära an­slutning till människan vår vanligaste fluga
äv. om en mindre art (som brukar före­komma under taklampor)
lilla hus­flugan
belagt sedan 1748