publicerad: 2021  
hybridisera hybridiserade hybridiserat
verb
hybridise´ra
korsa (två skilda arter) för att åstad­komma hybrid
någon hybridiserar (något)
hybridisera jord­gubbar och smultron
äv. om arter kunna korsas så att hybrid upp­står
något hybridiserar med något
flask­starr hybridiserar med flera andra starrarter
belagt sedan 1845
hybridiserahybridiserande, hybridisering