publicerad: 2021  
hydrodynamik hydro­dynamiken
hydro|­dyn·am·ik·en
substantiv
[hy`d-] äv. [-i´k]
läran om vattnets rörelser under in­verkan av krafter
belagt sedan 1781