publicerad: 2021  
hygien hygienen
hygi·en·en
substantiv
[hygie´n]
åt­gärder för av­lägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen från människans om­givning el. från människan själv
bostadshygien; handhygien; intimhygien; livsmedelshygien; munhygien
god hygien; dålig hygien; personlig hygien; sköta sin hygien
ett laboratorium med stränga krav på hygienen; hygienen på de offentliga toaletterna var under­målig
belagt sedan 1748; av franska hygiène med samma betydelse; urspr. till grek. hygie´s 'frisk'