publicerad: 2021  
hyllmeter hyll­metern, plural hyll­meter
hyll|­meter
substantiv
hyll`meter
meterlång mängd av böcker som står upp­radade bred­vid var­andra på en hylla ett informellt mått på bok­mängd i större bok­samlingar
en hyllmeter (något)
en hyllmeter (av/med något)
en hyllmeter (av något)
en hyllmeter (med något)
stads­biblioteket har ungefär 5 000 hyll­meter böcker
belagt sedan 1898