publicerad: 2021  
hypermodern hyper­modernt hyper­moderna
hyper|­mod·ern
adjektiv
hy`permodern
ytterligt modern om före­teelser av olika slag
en hyper­modern villa
spec. om konstriktning, teori eller dylikt, ofta med bi­betydelse av svår­begriplighet
de hyper­moderna teorierna om sam­bandet mellan energi och massa
belagt sedan 1892