publicerad: 2021  
hypnos hypnosen hypnoser
hypn·os·en
substantiv
[-å´s]
sömn­liknande till­stånd åstad­kommet genom själslig på­verkan särsk. suggestion; anv. som psykiatrisk behandlings­metod men äv. för andra syften
(under) hypnos
under hypnosen kan patientens oro och ångest trängas bort; han hade ut­fört brottet under hypnos och kunde där­för inte fällas
belagt sedan 1882; via franska av grek. hyp´nos 'sömn'; jfr ur­sprung till sömn