publicerad: 2021  
hypotek hypoteket, plural hypotek, bestämd plural hypoteken
hypo·tek·et
substantiv
hypote´k
värde­handling som lämnas som säkerhet till kreditgivare
ur­sprungligen pant­satt egendom som inte över­lämnats i kreditgivarens ägo särsk. om (del av) fastighet
många av gårdarna tyngdes svårt av hypotek
belagt sedan 1792; av grek. hypothe´ke 'under­lag; pant'