publicerad: 2021  
hypotisera hypotiserade hypotiserat
verb
hypotise´ra
mindre brukligt ställa upp som hypotes
någon hypotiserar (om/över något)
någon hypotiserar (om något)
någon hypotiserar (över något)
någon hypotiserar sats
forskarna hypotiserade över sam­bandet mellan miljö och industri
belagt sedan 1973; jfr engelska hypothesize med samma betydelse
hypotiserahypotiserande, hypotisering