publicerad: 2021  
hyra ut hyrde hyrt, presens hyr
verb
hyra u´t
(av­tala om att) mot betalning för kortare eller längre tid låta (någon annan) förfoga över och ut­nyttja något som man äger; med av­seende på lägenhet, lokal, större el. värde­fullare före­mål eller dylikt
någon hyr ut något (till någon)
han hyrde ut lägenheten möblerad; kommunen hyr ut cyklar
belagt sedan 1591
hyra ututhyrande, uthyrning