publicerad: 2021  
1hytta hyttan hyttor
hytt·an
substantiv
hytt`a
1 smältugn för fram­ställning av metall eller glas
JFR masugn
äv. om byggnad med smältugn in­om järn- el. glas­bruk eller dylikt
den gamla hyttan i Glava glas­bruk
äv. om järn­bruk resp. glas­bruk
belagt sedan 1340 (förordning utfärdad av kung Magnus för bergsmännen i Närke (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska hytta 'smälthytta'; av lågtyska hütte 'hydda; hytta'; besläktat med engelska hide 'gömma, dölja'
2 högsta akterdäck på äldre segel­fartyg
belagt sedan 1765
3 liten, enkel stuga för över­nattning ofta långt från tät­orter, hotell och dylikt; särsk. om så­dan stuga i Norge
de över­nattade i en hytta på fjället
belagt sedan 1973