publicerad: 2021  
håltegel hålteglet
hål|­tegl·et
substantiv
`ltegel
tegel med in­vändiga hål­rum eller kanaler för bättre isolering och lägre vikt
hål­tegel är ofta lämpligare att an­vända än massiv­tegel
belagt sedan 1538; till hål, adj., se ur­sprung till hålfot