publicerad: 2021  
hårrörskärl hårrörs­kärlet, plural hårrörs­kärl, bestämd plural hårrörs­kärlen
hår·rörs|­kärl·et
substantiv
`rrörskärl
vanligen plur. ytterst fin, tunnväggig gren av blod- eller lymfkärls­systemet där ämnes­utbytet mellan blod och vävnader äger rum
belagt sedan 1860