publicerad: 2021  
häcklare häcklaren, plural häcklare, bestämd plural häcklarna
häckl·ar·en
substantiv
häck`lare
person som häcklar
en häcklare (av någon/något)
en häcklare (av någon)
en häcklare (av något)
stats­ministern an­sattes hårt av häcklare vid fråge­stunden; en religionens ständige häcklare
belagt sedan 1733