publicerad: 2021  
hägring hägringen hägringar
hägr·ing·en
substantiv
`gring
syn­villa som orsakas av ljus­brytning och ljus­spegling mot olika gräns­skikt i luften särsk. om synintryck av något efter­längtat
hägringar är spegel­bilder av av­lägsna före­mål
äv. ut­vidgat och bildligt illusion
före­ställningen om ett lyckorike är bara en hägring
belagt sedan 1788