publicerad: 2021  
hälsningsanförande hälsnings­anförandet hälsnings­anföranden
häls·nings|­an·för·and·et
substantiv
häl`sningsanförande
an­förande vid öppnandet av en samman­komst var­vid de när­varande hälsas väl­komna
belagt sedan 1935