publicerad: 2021  
härd härden härdar
härd·en
substantiv
´rd
1 (botten av) låg ugn för metall­framställning och metall­hantering
färskhärd; smälthärd
äv. bildligt plats för kärn­bränsle i reaktor
belagt sedan 1347 (privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska härþer 'smälthärd'; av tyska Herd 'härd'
2 öppet (murat) ut­rymme för värmande eld i bo­stad eller dylikt; ofta särsk. med tanke på under­laget för det brinnande materialet
JFR eldstad
sopa av härden; en ynklig eld brann på härden
ibland bildligt i ut­tryck för trygghets­värden i hem­miljö
hemmets härd; vid den husliga härden
belagt sedan 1665
3 centrum som något (oönskat) sprids från
oroshärd; pesthärd; revolutionshärd; sjukdomshärd; smitthärd
en härd (för något)
slumområdena var härdar för miss­nöje och upprorsanda
belagt sedan ca 1840