publicerad: 2021  
hög-
förled
mycket
högaktuell; högeffektiv; högintressant
belagt sedan 1313 (öppet brev utfärdat av borgmästare och råd i Stockholm med bevittning av ägobyte (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska högh-, i t.ex. höghmäktogher 'mycket mäktig'